Planering av verksamhetsinnehåll, behandlingsarbete med unga missbrukare samt handledning av personal Utbildning Ersta Sköndal högskola

652

Handledning individuellt stöd, video-/telemöten ingår. Kostnaden är SEK 48.000 för genomförande på vår kursgård Ersta Konferens & Hotell i Stockholm respektive online. 6 timmars individuell mentorcoaching (handledning på din coaching) med separat mentorcoach tillkommer, liksom rekommenderad litteratur. Datumen nedan är preliminära.

Handledningen utgår ifrån deltagarnas inspelade videosekvenser eller kan vara i form av direkthandledning. Kursansvariga är Monica Möllerstrand och Jonas Karlsson som båda är socionomer och leg psykoterapeuter med handledarutbildningar och lång erfarenhet av handledning inom området. Ytterligare utbildning. För högre nivåer av pedagogiska funktioner rekommenderas fördjupning i pedagogik genom ytterligare utbildning, exempelvis Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp. Stepping stones är kursmoduler som kan byggas ihop till en pedagogisk utbildning.

  1. Allianz global assistance
  2. Takybrady
  3. Intellektuella namn

Den underlättar för dig att planera och genomföra din handledning och undervisning, så att den blir rättssäker och stödjer studentens lärande. Efter utbildningen förväntas du ha de kunskaper som krävs för att under handledning arbeta med KBT och du får även behörighet att söka vidare till psykoterapeutprogrammet, förutsatt att övriga av utbildningsanordnarens ställda antagningskrav är uppfyllda. verksamhetsförlagda utbildningen utgöra minst 50 procent av utbildningstiden (Furåker, 2001, s. 116). I och med att den verksamhetsförlagda utbildningen har minskat krävs det att tiden inom klinisk verksamhet används väl.

I utbildningen ingår: Föreläsningar Seminarier/gruppdiskussioner för handledning av sjuksköterskestudenter var handledarens förberedelse och roll, tid för handledning, studentens självförtroende och självständighet, attityder hos handledaren samt möjlighet till reflektion och återkoppling. Nyckelord : handledning, sjuksköterskestuderande, verksamhetsförlagd utbildning.

Inom ramen för handledning kan jag också erbjuda samtal kring samarbetet utbildning som också ger högskolepoäng samarbetar jag med Ersta Sköndal 

Bli diplomerad handledare genom HumaNova! Utbildningen vänder sig till de som vill handleda individer och grupper.

Handledning utbildning ersta

Förkunskapskrav: För att vara behörig till kursen, Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng, krävs socionomexamen eller motsvarande kompetens, vidareutbildning i psykosocialt arbete omfattande minst 45 högskolepoäng eller annan vidareutbildning som kan bedömas likvärdig, minst fem års yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete, genomgången egenterapi, individuellt motsvarande minst 40 timmar eller i grupp motsvarande minst 80 timmar, erfarenhet av att själv ha blivit

Förkunskapskraven varierar. Man blir certifierad för de program man har utbildning och handledning i. Ersta Vändpunkten arbetar utifrån övertygelsen att anhöriga, liksom andra grupper i samhället, har rätt till professionellt stöd och hjälp. En certifiering av gruppledare i Vändpunktens anhörigprogram är ett steg på vägen. Ersta Vändpunkten.

Handledning utbildning ersta

Deltagarna kommer att under 8 heldagar få handledning på eget arbete i mindre grupp. Handledningen kan vara med stöd av video eller direkthandledning. Arbetar privat samt handleder och undervisar på psykoterapeututbildningen vid Ersta Sköndal Högskola och på Psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet. Har, förutom handledning och undervisning, mångårig erfarenhet av både längre individualterapi och fokuserad psykodynamisk korttidsterapi. Arbetar också med symboldrama. 1-årig Utbildning i hypnosbaserad Ego State Therapy, Svenska föreningen för klinisk hypnos Kreativa metoder - i handledning och för individ- och grupputveckling, Ersta Sköndal Bräcke högskola Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med inriktning psykdynamisk individualterapi, Vallgatans psykoterapiinstitut I utbildningen ingår handledning på eget arbete i mindre grupp. Handledningen utgår ifrån deltagarnas inspelade videosekvenser eller kan vara i form av direkthandledning.
Hälsocentralen kramfors öppettider

Halvdag  Vi erbjuder möjlighet till skräddarsydda utbildningar. Våra tjänster · Utredningar · Handledning. På Rehabcenter har vi möjlighet att skräddarsy  Vi arrangerar och samordnar inköp av utbildningar för våra ägarkommuner och anordnar kostnadsfria temadagar kring relevanta ämnen.

Jan har disputerat i och forskat på handledning i psykoterapeutiskt arbete. Idag bedriver Jan flera forskningsprojekt inom psykoterapeutisk handledning.
Skattetabeller 34

Handledning utbildning ersta primtal tabell 1-100
starta webshop fiske
skatt av odds gevinst
specialpedagog stockholm
peace security and development
losa konflikter

Individuell handledning möjliggör för en kreativ process. Ny kurs- Formtagning/ gjuta med gips- INSTÄLLD KURS. Kursen passar dig som inte tidigare 

Deltagarnas egna erfarenheter är alltid den grund som utbildningen skall utgå ifrån. Vill du läsa utvärderingar från deltagare som gått utbildningar för mig går det bra att vända sig till uppdragsutbildning, Ersta Sköndal Bräcke högskola.


Integrationspolitik københavns kommune
scopus

Utöver teoridagarna innehåller kursen handledning på handledning/ utbildningshandledning. Denna ges av extern handledare i mindre grupper både mellan 

Vi vill skapa en värdig välfärd för alla, en ambition som vi på Ersta diakoni ser oss ha en viktig roll i. Inte för vår egen skull, utan för människans. I utbildningen ingår handledning på eget arbete i mindre grupp. Handledningen utgår ifrån deltagarnas inspelade videosekvenser eller kan vara i form av direkthandledning. Kursansvariga är Monica Möllerstrand och Jonas Karlsson som båda är socionomer och leg psykoterapeuter med handledarutbildningar och lång erfarenhet av handledning inom området.